Menu

Transformări Planetare 2012-2030 - Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)

Transformări Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori

Transformări Planetare 2012-2030

Mesaje de la Fondatori

Sal Rachele

 

Lucrare reeditată, completată cu planşe explicative
300 de pagini, format mare - 16,5x23,5cm
Ilustraţia coperţii: Celeste Korsholm
Traducere: George Acu
Dată apariție: 15 martie 2011
ISBN 978-606-92854-0-4

 

45 lei (reducere 13%)
39 lei

 

Prezentare

Ce anume se întâmplă pe Pământ? Care este adevărul din spatele diferitelor profeţii şi predicţii? În premieră, avem acum o explicaţie concisă, atent pregătită şi primită de mediumul Sal Rachele de la o inteligenţă colectivă vastă, numită Fondatorii. Această carte răspunde la întrebările „cine?", „ce?", „unde?", „când?" şi chiar „de ce?" în ceea ce priveşte transformările planetare şi cuprinde informaţii legate de biologie, psihologie, tehnologie, metafizică, religie, spiritualitate şi chiar economie şi politică.

Fondatorii sunt Dumnezeii Creatori de dimensiunea a 12-a ce au fost implicaţi în proiectarea iniţială a ADN-ului uman. Învăţătura lor centrală este că noi toţi suntem fiinţe cu 12 dimensiuni, capabile să evoluăm până în punctul în care putem crea universuri întregi. Ca şi copii ai lui Dumnezeu, suntem învăţaţi cum să creăm la fel ca Părinţii noştri Cosmici. Această lume (şi nenumărate altele) este planşeta unde învăţăm despre karma, liberul arbitru, iubire şi despre alte principii ale Creaţiei. În aceste timpuri esenţiale pentru istoria omenirii, Fondatorii dezvăluie informaţii despre evoluţie, ADN, fragmentarea sufletului, dimensiuni mai înalte, transformări planetare, înălţare şi multe alte subiecte relevante.

 

NOTĂ: Această lucrare NU este ştiinţifico-fantastică. Materialul tipărit este însoţit de un „pachet” de energie, care accelerează considerabil conştientizarea realităţilor descrise în el, precum şi transformarea propriei fiinţe. Poate fi considerat un manual. Conține enorm de multă informație, pe care mintea conștientă nu o poate percepe la o simplă lectură. O mare parte din aceasta este descărcată în timpul lecturii în aşa-numita „minte superioară”, urmând ca ulterior să se precipite treptat în mintea conștientă. Conectarea la vibrația Fondatorilor este suficientă pentru a străpunge „vălurile” energetice care înconjoară sfera planetară a Pământului și pentru a percepe „imaginea de ansamblu”. Vă recomandăm conspectarea sau transcrierea fragmentelor pe care le considerați semnificative.

Cele 4 cărți ale lui Sal Rachele, totalizând peste 1.200 de pagini, alcătuiesc un tot unitar. Cu ajutorul lor vă puteți forma o bază solidă de cunoaștere (cultură generală spirituală), utilă ulterior în orice domeniu (metafizică, psihologie, arte divinatorii, Reiki, Reconectarea, Renașterea, respirația holotropică etc.)

Cuprins detaliat

 • Cuvânt înainte
 • Mulţumiri
 • Introducere

Subiectele pe care le vom acoperi în această carte

 

Partea I – Informaţii pregătitoare, de bază

 

Capitolul 1: Natura Universului

 • Să ne prezentăm
 • Acest Univers este un experiment
 • Definiţiile densităţii şi dimensiunii
 • Cum experimentează entităţile din densităţile mai înalte viaţa pe Pământ
 • Rolul Fondatorilor
 • Natura Creaţiei
 • Procesul evoluţiei
 • Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori
 • Universuri multiple
 • Timpul şi eternitatea
 • Sunteţi cu toţii potenţiali Dumnezei Creatori
 • Ce se întâmplă atunci când fiinţele care aparţin densităţilor mai înalte îşi coboară vibraţia?
 • Există vehicule diferite pentru experimentarea diferitelor densităţi
 • Suntem extensii ale lui Dumnezeu
 • Diferitele configuraţii ale sufletului
 • Natura şi călătoria sufletelor gemene
 • Liberul arbitru şi Căderea din Graţie

 

Capitolul 2: Dispensele Divine

 • Dispensele relevante
 • Prima Dispensă Divină – Soluţia la Căderea din Graţie
 • A Doua Dispensă Divină – Saltul Galactic
 • A Treia Dispensă Divină – Alinierea Precesională a Pământului
 • A Patra Dispensă Divină – Roata Reîncarnării
 • A Cincea Dispensă Divină – Spirala Înălţării
 • A Şasea Dispensă Divină – Înălţarea în masă
 • A Şaptea Dispensă Divină – Intervenţia ajutoarelor lui Dumnezeu
 • A Opta Dispensă Divină – Sosirea Copiilor Iluminaţi

 

Capitolul 3: Istoria Pământului, pe scurt

 • Introducere în ştiinţa liniilor temporale

La început

 • O privire asupra Căderii din Graţie
 • Rasa-rădăcină a omenirii
 • Detalii despre experimentele genetice
 • Tiparul sufletului şi corpul de densitatea a 7-a
 • Pământul între 100.000.000 î.C. şi 10.000.000 î.C.

Ţinutul lui Pan

 • O privire asupra încrucişării dintre oameni şi extratereştri
 • Probleme asociate cu liberul arbitru
 • Rezumatul procesului de evoluţie
 • O privire asupra altor civilizaţii
 • După Căderea lui Pan
 • Conflicte în Sistemul Solar
 • Distrugerea planetei Maldek
 • Migraţia spre Marte
 • Războiul nuclear de pe Marte
 • Vălurile din jurul Pământului
 • Nivele vibratorii
 • Răzvrătirea Luciferiană (Invazia orioniană)
 • Perioada pre-lemuriană de pe Pământ

Lemuria

 • Civilizaţiile din Pământul interior

Ridicarea şi căderea Atlantidei

 • Perioada post-atlantă

Ridicarea şi căderea Egiptului

 • Sumarul istoriei Pământului

Povestea lui Isus

 

Capitolul 4: Prezenţa extratereştrilor pe Pământ

 • Motive pentru implicarea extratereştrilor în treburile Pământului
 • Viaţa pe alte planete din sistemul solar
 • Extratereştrii întunecaţi

Factorul orionian

 • Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman

Siriusienii

 • Diluţia orioniană şi siriusiană a ADN-ului pleiadian

Draconienii

 • Reptilienii
 • Schimbarea de forme
 • Influenţa reptiliană

Andromedanii

Zetanii

 • Cenuşiii
 • Zetanii de tipul 3
 • Efectul încrucişării oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman
 • Alte grupuri extraterestre care au vizitat Pământul
 • Extratereştri aflaţi pe Pământ în forma lor nativă
 • Încrucişarea ET-umană în prezent
 • Hibrizii om-animal
 • Unicornii

Confederaţia Galactică

 

Capitolul 5: Evoluţia sufletului

Dinamica evoluţiei sufletului

 • Natura densităţilor
 • Cum evoluează sufletele
 • Conceptele de Rai şi Iad
 • Rolul vostru ca Dumnezei Creatori
 • Explorarea tărâmurilor exterioare
 • Capacitatea mecanismului vostru perceptiv
 • Dinamica percepţiei de densitate mai joasă
 • Reîntoarcerea la densitatea a 7-a
 • Mai multe analogii ale procesului de creaţie
 • Evoluţia de la densitatea a 3-a la a 7-a
 • Opţiunea de întoarcere în lumile mai joase după atingerea densităţii a 7-a
 • Evoluţia sistemelor planetare
 • Înălţarea Mamei Pământ
 • Încheierea Karmei
 • Conştienţa simultană a densităţilor mai înalte şi mai joase
 • Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului
 • Evoluţia şi reîncarnarea regnului animal
 • Speciile dispărute
 • Oamenii care se încarnează sub formă de seminţii genetice

Fragmentarea şi (re)integrarea sufletului

 • Natura divizării şi a fragmentării sufletului
 • Fragmentarea inconştientă din timpul vieţii terestre
 • (Re)Integrarea sufletului
 • Efectele transplantului de organe asupra conştiinţei umane
 • Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman
 • Tehnici de a vă recupera fragmentele de suflet pierdute şi de a returna fragmentele altora
 • Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe Pământ
 • Sufletele flăcări-gemene
 • Familii de suflet extinse
 • Mai multe despre fragmentele de suflet

 

Capitolul 6: Înălţarea şi ADN-ul

O privire de ansamblu asupra înălţării

 • Schimbările psihologice pe măsură ce oamenii se îndreaptă spre înălţare
 • Discuţie suplimentară despre procesul de înălţare
 • Mai multe despre roata reîncarnării
 • Înălţarea spirituală
 • Dispensa înălţării în masă – continuare
 • Modelul (şablonul) maestru
 • Un scurt discurs despre vehiculul de lumină Merkaba
 • Procesul înălţării
 • Geometria sacră şi simbolurile sacre

Natura ADN-ului

 • Modelul ADN-ului cu 24 de catene
 • Clonarea şi proiecţia holografică
 • A trăi în lume în timp ce te afli pe o cale spirituală
 • Sistemul de chakre
 • Meditaţia

 

Partea a 2-a
Transformările planetare şi perioada 2012-2030

 

Capitolul 7: Alinierea precesională

 • Ciclul precesional şi saltul galactic
 • Liberul arbitru şi predestinarea cosmică
 • O descriere a ciclurilor cosmice care afectează Pământul
 • Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012

Evenimentele din anul 2017

Influenţa lui Nibiru

 • Introducere la Saltul Galactic
 • Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012

 

Capitolul 8: Saltul Galactic

 • Un rezumat al Saltului
 • Modul în care este afectată conştiinţa de zona electromagnetică nulă
 • Separarea din cadrul omenirii

Scenariile care se desfăşoară pe Pământ

 • Modul în care salturile afectează conştiinţa umană

Transformări specifice în sistemul solar

 • Transformări în cadrul câmpului electromagnetic al Pământului
 • Transformări în ceea ce priveşte Soarele vostru, în timpul Saltului
 • Efectele Saltului asupra altor planete

 

Capitolul 9: Transformările de pe Pământ explicate din perspective diferite

 • O scurtă discuţie mai aprofundată asupra metodei ştiinţifice

Date antropologice

Filozofia schimbării

Psihologia transformărilor de pe Pământ

 • Obstacolele şi blocajele de pe calea spre iluminare
 • Psihologia relaţiilor umane
 • Cum să asculţi de corpul tău
 • Tehnici de vindecare a corpului emoţional
 • Psihologia creşterii sufletului
 • Cum să transcendeţi forţele întunecate
 • Câmpuri rezonante
 • Psihologia Legii Atracţiei

Metafizica transformărilor de pe Pământ

 • Legea atracţiei
 • Cum să vă creaţi realitatea
 • Clarificarea rolului ghizilor spirituali şi al ajutoarelor

Religia

 • Ce se întâmplă atunci când ego-ul controlează religia
 • Opiul maselor
 • Cum să vă comportaţi cu oamenii religioşi

Spiritualitatea

Biologia

 • Genetica
 • Codurile şi cheile ADN-ului
 • Mai multe despre catenele de ADN
 • Activarea şablonului vostru maestru
 • Mutaţia şi dispariţia speciilor

Mediul înconjurător

Transformări geologice, geografice şi climatice

 • Australia
 • Asia
 • Africa
 • America de Nord
 • America de Sud
 • Europa
 • Orientul Mijlociu

Tehnologia

 • Tehnologia bazată pe Punctul Zero
 • Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero
 • Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero
 • Alte tehnologii

Sociologia

 • Illuminati
 • Etica muncii
 • Soluţii sociologice

Economia

 • Criza medicală iminentă
 • Criza energetică
 • Resurse naturale în curs de dispariţie
 • Acţiuni economice la care să vă aşteptaţi în următorii ani
 • Perspectiva spirituală asupra economiei
 • Câteva cuvinte despre NESARA

Politica

 • Predicţii politice şi militare specifice
 • Apariţia Noului Pământ

 

Capitolul 10: Rolul ajutoarelor Pământului în timpul transformărilor

(1) Extratereştri aflaţi în formă fizică asociaţi în prezent cu Pământul

 • Extratereştri care umblă printre oameni şi politica de non-intervenţie
 • Extratereştri renegaţi
 • Cele mai recente informaţii despre zeta-reticulieni
 • Orionienii luminoşi şi întunecaţi astăzi

(2) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile astrale

 • Draconienii luminoşi şi întunecaţi şi viitorul lor pe Pământ
 • Iluzia Raiului
 • Extratereştri aflaţi în defazaj de fază

(3) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile eterice

 • Rolul siriusienilor
 • Influenţa Illuminati
 • Tărâmurile zânelor şi ale elementalilor
 • Pământul interior

(4) Fiinţe de densitate mai înaltă care se află temporar pe Pământ

(5) Suflete walk-in şi transferuri de suflet

 • Transferuri voluntare de suflet
 • Transferuri involuntare de suflet
 • Transferuri parţiale de suflet
 • Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transformărilor planetare

(6) Fiinţe de densitate mai înaltă care oferă ajutor din planurile celeste

 • Confederaţia Galactică, Marea Frăţie Albă şi Ordinele Îngereşti
 • Scopul specific al Confederaţiei Galactice şi al grupurilor asociate
 • Partea tehnică a ajutorului oferit
 • Protecţia psihică şi spirituală

(7) Alte grupuri care ajută discret, din culise

(8) Versiuni viitoare ale voastre care se întorc ca să ajute

 • Natura liniilor temporale
 • Mai multe despre liniile temporale

 

Capitolul 11: O previzualizare a vieţii de după transformări

 • La ce experienţe vă puteţi aştepta, pe măsură ce vă înălţaţi?
 • Profeţii specifice
 • Re-Unirea familiilor de suflet
 • Încheiere

 

Anexă: Fondatorii despre România

 • Câteva aspecte în plus
 • 1. Vortexuri energetice în România
 • 2. Rolul României (Zonei Româneşti)
 • 3. Procesul Înălţării 5D

Fragment din carte

Capitolul 1

Natura Universului


Rolul Fondatorilor

Rolul nostru este să venim pe planete la sfârşitul ciclurilor lor cosmice sau ale evenimentelor ciclice majore, pentru a le asista la ceea ce a fost denumit „strânsul recoltei” sau „Înălţare”. Inteligenţa noastră poate ajuta la susţinerea sufletelor ce doresc să treacă prin procesul de înălţare.

Este o călătorie destul de dificilă pentru noi, datorită incompatibilităţii noastre cu vibraţia voastră în ansamblu, aceasta însemnând că numai câţiva dintre voi aţi atins conştiinţa de densitatea a 5-a, iar noi ne aflăm în densitatea a 12-a.

Evenimentele ce vor avea loc în lumea voastră în următoarele trei decenii vor avea un impact profund asupra tuturor formelor de viaţă de pe Pământ. În aceste mesaje vom detalia multe din transformări şi le vom explica din mai multe puncte de vedere, pentru ca voi să puteţi înţelege în amănunt ceea ce va urma. Vom începe cu o privire asupra perspectivei Creatorului.

De fapt, acest capitol introductiv va răspunde la întrebarea „De ce?” în ceea ce priveşte transformările de pe Pământ şi evenimentele ce vor urma. Permiteţi-ne să începem cu povestea Creaţiei.

Natura Creaţiei

Creatorul Infinit a creat TOT CEEA CE ESTE, adică toate universurile, galaxiile, sistemele stelare, sistemele solare, planetele, formele de viaţă, planurile, subplanurile, dimensiunile, densităţile, legile, principiile, forţele, puterea, energia şi, bineînţeles, spiritul. Toate provin din Dumnezeu. Toate sunt Dumnezeu. Dumnezeu există în timp şi în afara timpului. Dumnezeu există în toate perioadele de timp, în toate liniile temporale şi în toate dimensiunile. Dumnezeu există şi în vid, deşi conceptul de existenţă este irelevant aici.

Limbajul vostru este inadecvat pentru a descrie multe dintre aspectele lui Dumnezeu, dar vom încerca să ilustrăm părţile ce sunt relevante pentru transformările de pe Pământ.

Ca să ajutăm la clarificarea multora din punctele prezentate în această carte, vom atinge în treacăt câteva din conceptele cel mai greşit înţelese de către omenire.

Ideea că Dumnezeu este masculin sau feminin este o distorsiune bazată pe înţelegerea limitată a intelectului uman (şi a intelectului altor rase, în alte lumi). Totuşi, uneori este de ajutor să vă gândiţi că Dumnezeu are personalitate şi inteligenţă asemănătoare cu cea omenească. Din moment ce Dumnezeu este Tot, Dumnezeu este bărbat, femeie, ambele şi niciuna. De dragul simplităţii şi, luând în considerare limitările limbajului vostru, în această carte ne vom referi la Dumnezeu prin pronumele „El”. Acest fapt nu diminuează în niciun caz importanţa aspectului feminin al lui Dumnezeu.

Cu toţii aţi fost creaţi după chipul şi asemănarea Creatorului, cu toate atributele creatoare ale Dumnezeului vostru Tată/Mamă. La începuturi (în ceea ce le priveşte pe sufletele voastre), Dumnezeu a creat nu numai Cerurile şi Pământul, dar şi sufletele individualizate, pentru ca ele să fie o extensie a Sa, pentru ca El să poată explora şi experimenta propria Sa Creaţie la un nivel mai adânc.

Sufletele au apărut sub formă de valuri ale creaţiei. Unele au intrat în starea lor individualizată aproape de punctul de concepţie – pe care acest medium îl numeşte densitatea a 12-a. Altele au apărut la o frecvenţă mai joasă, cunoscută ca densitatea a 7-a. Majoritatea dintre cei care citiţi acest material aţi apărut în timpul valului creaţiei de densitatea a şaptea.

Primele suflete individuale au fost individualizate din Dumnezeu în urmă cu miliarde de ani pământeşti, ca fiinţe de densitatea a 12-a. Ele au ales atunci să-şi coboare vibraţiile pentru a explora lumile exterioare ale Creaţiei. În timpul primelor zile ale acestui univers existau numai câteva dimensiuni. Lumile exterioare vibrau la ceea ce numiţi astăzi densitatea a şaptea şi mai sus. Astfel, aceşti „străbuni” îşi începeau adesea călătoria la nivelul 7 şi, gradat, îşi croiau drum înapoi la nivelul 12, maturizându-se pe măsură ce se înălţau. Odată reîntorşi la nivelul 12, ei erau ca nişte adulţi complet funcţionali, care crescuseră de la stadiul de bebeluş, trecând prin copilăria timpurie, adolescenţă, tinereţe şi, în final, devenind adulţi (suflete mature). Aceştia sunt Dumnezeii Creatori, din care noi facem parte.

Au urmat şi alte valuri ale Creaţiei după naşterea „străbunilor”, formate din suflete şi „ciorchini de suflete”, care au apărut din Dumnezeu pe parcursul a miliarde de ani, până în prezent.

Au rezultat nenumărate variaţii şi, deşi existau tipare bine definite ale apariţiei sufletelor şi explicaţii matematice precise pentru multe din lucrurile ce se întâmplau în primele zile ale Creaţiei, întotdeauna au existat excepţii de la regulă. Unele suflete au apărut ca scântei solitare de lumină, în timp ce altele au apărut în perechi, sau sub formă de ciorchini, formaţi din 3, 4, 6 sau 12 suflete. Au fost câteva care au apărut ca ciorchini mari, care mai apoi s-au despărţit în ciorchini mai mici, pe măsură ce au coborât mai departe în Creaţia manifestă.

Acest fragment poate fi distribuit cu condiția să se menționeze cartea din care face parte („Transformări planetare 2012-2030: Mesaje de la Fondatori” - Editura Proxima Mundi, 2011) și un link spre această pagină - http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030

 

Video

Mai jos se află 4 emisiuni video în limba engleză (din care primele trei sunt subtitrate în limba română), realizate de mediumul american. Mult mai multe informaţii se găsesc în cele 4 cărți ale lui Sal Rachele.

 

Sal Rachele și Fondatorii: 3 Pământuri paralele (în limba română)

 

Sal Rachele despre perioada 2012-2030 (în limba română)

 

Sal Rachele despre anul 2012 (în limba română)

 

Sal Rachele la Austin pe 12 ian 2012

 

Pachet

Dat fiind că cele 4 lucrări ale lui Sal Rachele alcătuiesc un tot unitar, iar în fiecare dintre ele sunt recomandate și celelalte trei, puteți achiziționa setul complet cu un singur clic. Cele 4 cărți reprezintă peste 1.200 de pagini de cultură generală spirituală, scrise într-o manieră sintetică, cu simplitate și claritate.

 

Pachet

Viaţa la frontiera cunoaşterii

Viaţa la frontiera cunoaşterii (Sal Rachele)


+

Transformări planetare
2012-2030

Transformări Planetare 2012-2030. Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele)


+

Pământul se
trezește: Profeții
2012-2030

Pământul se trezește: Profeții 2012-2030 (Sal Rachele împreună cu ghizii săi spirituali, Fondatorii)


+


Integrarea sufletului

Integrarea sufletului (Sal Rachele, Fondatorii, Arcturienii, Leah)


195 lei (reducere globală de 11%, valabilă numai pe acest site)
174 lei

Precizări comenzi

Livrarea se face prin Poşta Română, în câteva zile de la confirmarea comenzii (maxim 10). Îi rugăm pe cei care doresc expediere prin curier rapid să precizeze acest lucru la finalizarea comenzii (rubrica „Alte precizări”). Țineți cont că, în acest caz, tarifele sunt cca. 25-40 de lei.

Plata se face ramburs (preţul unui exemplar ajunge astfel la 51 de lei). Este avantajos să vă adunaţi mai multe persoane şi să faceţi o singură comandă. Astfel, expedierea ramburs pentru 1 exemplar costă 12 lei, pentru 2 exemplare - 13 lei, pentru 3 exemplare - 16 lei etc.

Dacă nu ştiți codul poştal, îl puteţi afla de aici. Dacă nu locuiți în România, puteţi calcula singur/ă tarifele de expediţie internaţionale (cartea are cca. 480 g).

Dacă în decurs de maxim o săptămână nu primiți aviz în cutia poștală, mergeți la oficiul poștal de care aparțineți şi să întrebați dacă ați primit un colet.
Retrimiterea coletelor care nu sunt ridicate de destinatar se poate face ulterior numai cu achitarea primei expediţii (dus-întors + taxă magazinaj = cca. 13-18 lei).
Ne rezervăm dreptul ca, pe viitor, să nu mai deservim clienţii care provoacă indirect pagube prin neglijenţa neridicării la timp a coletelor.

Copyright

Vă rugăm să ţineţi cont de legislaţia în vigoare.

 

Extrase din Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată până în Aprilie 2011)
(Include modificările aduse prin Legea nr. 285/2004, Ordonanţa de Urgenţă 123/2005, Legea 329/2006 şi Legea nr.202/2010)
Include şi Decizia Curţii Constituţionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicată în Monitorul Oficial 430/2010.

 

CAPITOLUL VI
Limitele exercitării dreptului de autor

 

(...)

Art. 33

(1) Sunt permise, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoştinţa publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:

(...)

b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;

(...)

(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:

(...)

c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informării;

(...)

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) şi la alin. (2) trebuie să se menţioneze sursa şi numele autorului, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil;

(...)

Art. 139^8

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte reţele de calculatoare, fără consimţământul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.